Lav testamente

Lav testamente

Testamente er betegnelsen for en ensom viljeserklæring, hvorved en person træffer bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med hans/hendes ejendele, når han/hun dør. Fordi testamentet er en ensom disposition, kan det som udgangspunkt frit tilbagekaldes.

Man kan selv oprette sit tesamente ud fra et eksempel, en skabelon, blanket eller en formular.

Den pris det koster at lave et testamente (oprette et testamente) afhænger naturligvis af om man gør det selv eller om man får hjælp fra en advokat.

Hvis du selv vil lave dit testamente kan du købe en blanket / formular / eksempel her: testamente

Hvis du vil have hjælp fra en advokat anbefales det, at du kontakter advokat Dorthe Lauritzen dl@dokumenter.dk der er specialist i familie og arveret. Advokat Dorthe Lauritzen er specialist i familie & arveret og arbejder hos Ret & Råd, Glostrup. Hun har tidligere været konstitueret landsdommer ved Østre Landsret.